içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Eskiler Yeniler

Milli ve manevi değerlerden uzak, Atatürk İlke ve inkılaplarından kopuk, ülke sevdalısı partilileri saf dışı yapan, görüntüde CHP’lilerle her fırsatta devleti itibarsızlaştırmak adına faaliyetler içinde olan yeni CHP ile eski CHP’ yi şöyle bir karşılaştırayım dedim.

Eski CHP, 9 Eylül 1923 de Cumhuriyet Halk Fırkası adı altında Türkiye’nin ilk partisi olarak Atatürk tarafından kuruluyor, Cumhuriyetimizin ilk devlet başkanı da merhum Atatürk oluyor; göreve gelen hükümetin ilk icratları için de halifelik ve dini eğitimi kaldırmak  yer alıyor. Buna karşı çıkan Kazım Karabekir, Ragıp Orbay ve Ali Fuat Cebesoy’un da içinde bulunduğu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet Partisi) adı altında ikinci partiyi kuruyor, kuruyorlar ama mevcut hükümet kısa bir süre sonra bu partiyi kapatıyor.(Henüz demokrasi oturmamış, dahası muhalefete tahammül yok.)

Tek parti Cumhuriyet Halk Fırkası 15 Ekim 1927 günü yaptığı olağan üstü toplantıda M. K. Atatürk değişmez umum reis, İnönü’de umumi reis yardımcısı yapılıyor;  1931 yılında yapılan bir toplantıda ise partinin amblemi altı ok kabul ediliyor, “Günümüzde anlamına uygun uygulamalar göremediğimiz altı ok “”  1935 yılında yapılan diğer bir toplantıda ise Cumhuriyet Halk Fırkası CHP adını alıyor,  Atatürk iktidarı denetleme adına CHP haricinde partilerin kurulmasını istese de bu da pek mümkün olmuyor her teşebbüs engelleniyor; Bu süreçte Merhum Atatürk’e karşı gizli muhalefet yapılıyor.

10 Kasım 1938’de Atatürk’ün ölümü nedeniyle 11 Kasım 1938 günü Milli Şef İnönü Türkiye Cumhuriyetinin ikinci Cumhurbaşkanı ve CHP’nin de ikinci genel başkanı oluyor,  dolayısıyla hem parti genel başkanı hem de Cumhurbaşkanı. Yani partili bir Cumhurbaşkanı!

Merhum Atatürk’ün rüzgârıyla CHP 1945 yılına kadar iktidarını sürdürüyor,Menderes dönemine kadar geliyor, sonrasını halkımız biliyor; Bildiği içinde bu millet 70 yıldır CHP’yi iktidar yapmıyor, yapmıyor ama iktidara gelen partileri de rahat vermiyorlar;  CHP’nin haricinde Hangi parti iktidar olursa olsun, destek olmak, projeler üretmek şöyle dursun, istikrarsızlık yaratma adına, işçi kardeş,  patron kalleş, laiklik elden gidiyor, şeriat geliyor, solcu, yolcu,emekci, dinci gibi argümanlar devreye sokularak sanal düşmanlar yaratmak için çalışılıyor,  her on yılda muhtıralar, post, dost modrin  darbelere zemin hazırlanıyor…

Aynı 2000 li yıllardan sonra Ak Partiye oynanan oyunlar ve günümüzde halkın çoğunluğunun oyuyla seçilmiş AK Parti ve hükümetinin  yaptığı   doğru şeylere dahi muhalefet oldukları, Silahın zoruyla koltuğa oturmuş bazı cumhurbaşkanlarına gıkları dahi çıkmazken, halkın yüzde elli ikisinin oyu ile seçilmiş 12’nci cumhurbaşkanına saygısızlık yaptıkları gibi.

 CHP, Atatürk’ün kurduğu partide olsa yeni CHP’ nin Atatürk’le olan bağlarını kesmiş, ilkelerini terk etmiş,Devleti yıkmaya milleti bölmeye çalışan müstemlekelerin maşası,teröristlerin koruyucusu olmuştur.

Devletimizin ilk Cumhurbaşkanıve cumhuriyetimizinde kurucusu olan merhum Atatürk, aynı zamanda eski CHP’nin de genel başkanı,merhum 29 Ekim 1923 de Devlet başkanlığına seçiliyor ve 10 Kasım 1938’ e kadar devam ediyor.

11 Kasım 1938 den 22 Mayıs 1950’ye kadar İ. İnönü; 27 Mayıs 1960’ dan 28 Mart 1966’yakadar C. Gürsel;  28 Mart 1966’dan 28 Mart 1973’ekadar C. Sunay; 6 Nisan 1973’ten 6 Nisan 1980’e kadar F. Korutürk; 9 Kasım 1982’den 9 Kasım 1989’a kadar K. Evren; 9 Kasım 1989’dan 17 Nisan 1993’e kadar T. Özal; 16 Mayıs 1993’ten 16 Mayıs 2000’e kadar S. Demirel; 16 Mayıs 2000’den 28 Ağustos 2007’ye kadar A. Necdet Sezer; 28 Ağustos 2007’den 28 Ağustos 2014’e kadar A. Gül 10 Ağustos 2014’ten bu tarafa ise 12’ nci Cumhurbaşkanımız Sayın R. T. Erdoğan devam etmektedir. Sayın Erdoğana karşı yapılan edep dışı söylem ve eylem

Cumhurbaşkanlarımızın 7’ si asker kökenli 5’i de sivildir. Darbeler, muhtıralar ülkesinde bu da normal bir şeydir. R. Tayip erdogana karşı yapılan edep dışı söylem eylem saygısızlık cumhuriyet tarihinden bu güne kadar hiçbir devlet başkanına yapılmamıştır, yapan haysiyetsizlerde  sözde demokrasi havarileri  ve hukukun üstünlüğünden dem vuranlardır

Yaptığım araştırmada gardolap Atatürkçülerinin Atatürk döneminden sonra memleket adına bırakın hizmeti hizipçilikten başka kayda değer bir çalışma ve projesine rastlayamadım, bir elin parmak sayısı kadar insan bu ülkenin sahibi, bu millet onların kulu, onlar ne derse yapacak, ne keserse yiyecek ne biçerse giyecek, onlara göre yaşayacak, örf, adet, kültür ve dini kural ve vecibeleri  yaşatmak ve yaşamak bunların iznine tabi olacak, demokrasi denilecek halkın iradesi desbotların tahakkümüne tabi olacak.     

YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum