içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Tiryaki Sözler 3

Hafıza dimağımızın kumbarasıdır. Fikir uğradığı dimağın değil, çıktığı dilin mahsulüdür.

İnsan ilmine bile biraz huyunu karıştırır.

Riyaziyeyi(matematik) çetinleştiren Ali El Kesir riyaziye hocalarının tabiatıdır.

Kusurumuz ne kadar çoksa o kadar çok kusur ararız.

İnanmak istemeyeni hiç bir mantık inandıramaz.

Her vazıh onu anlayabilecek adama karşı ittihaz etmeli, tavsiye bile!

Bana öyle geliyor ki kaba hareket kaba sözden daha kabadır.

Hasedi gördüğün güzel rüyadan bile bahsetme kıskanır!

Pek ehemmiyetsiz bir hadise bana pek hazin gelir.

Hiç yaşamamış bir adamın ölmesi!

Riyasız namaz kılanın dizi tahtadan yorulmaz.

Her sanata yaraşır bir şekil var.

Bağcı kütük gibi olmalı!

Bazen bazılarını nezakete mecbur etmek için kaba görünmek iktiza eder.

Berberler nasıl geveze olmazlar. Sabahtan akşama kadar çenelerimizle oynuyorlar.

Öldükten sonra toprak olmak gücüme gitmezdi, eğer çamur topraktan olmasa!

Ağaçların çiçekler gözü, kuşlar dilidir.

Avam biraz çocuğa benzer. Gülmesinin ve ağlamasının sebebi her zaman aramaya değmez.

İhtiyarlarda mazimizi görürüz, halbuki iyi baksak istikbalimizi görmeliyiz.

Daima: “bilirim”! mi diyor. Gençtir; her şey “olabilir” mi diyor, ihtiyardır.

Dikkat ediniz: Bir adam iş görürken hiç çirkin gözükmez; halbuki boş oturan nadiren güzel görünür.

Yerinde sayanlar yürüyenlerden ziyade ayak patırtısı eder.

Avam sanır ki ayın on dördü kendisine boğaz içinde mehtap sefası hazırlamak için hulul eder.

Hayat bir tabur vukuattır; kumandanı: tesadüf!

Vakit nakittir, çalışanlar için…Çalışmayanlar için bilakis masraftır.

Bana bir adam gösterebilirsen ki mebus olmak istemiyor, memur olmak istemiyor, mahkeme veya belediye azası olmak istemiyor, imam veya muhtar olmak istemiyor, az çok bir hisse hükümetle, az çok bir maaş istemiyor, bu adam başında feste görsem yemin ederim ki ecnebidir!

Frenk canı sıkılınca susar, Türk canı sıkılınca… çok söyler!

Kainatta yalnız bir sosyalist tanırım: Ecel!

Avam ve havas, un ve maya gibidir: Ekmek yapmak için ikisi de lazımdır.

Ali El Ekser maziyi düşününce: O zaman ne budala imişim! deriz. Yarın hali düşününce yine diyeceğimiz budur.

Avam çocuk gibidir, daima gürültü ister: Gürültülü eğlenceyi, gürültülü matemi ve hatta gürültülü idareyi sever.

Zekasız kuvvet yıkabilir, fakat yapamaz.

Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar türer.

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı his eder.

Terfiyi rütbe ettikçe kibarlananlar yangın kulesine çıkınca dürbün oldum, zan edenlerdir.

Yasak arzu doğurur.

İzzeti nefse en ağır gelen şey istihfaftır.(Hor görme)

Gündüz kandilini hazırlamayan gece karanlığa razı demektir.

İnsanın karnı acıktıkça gözü kararır.

Her kesi kör alemi sersem sanmakta bir saadettir!

İnsan yükseğe çıktıkça pantolonundaki yamanın görünme ihtimali artar.

Küçük kapılardan girmeye çalışanlar eğilmeye mecbur olurlar.

Avam her devirde ve her diyarda ateşle ziyayı tağlit etmiştir:Her kendisini yakanı güneş sanır.

Bir adam karşımda bir delil ciddi irad eder gibi: İki kere iki dört eder! dedi mi derhal gözümün önüne çatal tırnaklı dört ayaklı bir öküz gelir.

Yavuz köpek beyhude havlamaz: Ya susar, ya ısırır!

Haset paradan ziyade zekanın düşmanıdır.Çünkü ona hiçbir zaman malik olamayacağını bilir.

Muvaffakıyet en müessir leke sabunudur.

Hakikaten mahir politikacı düşmanlarını bile kendi lehine istihdam etmenin yolunu bulur.

Sadık köpek vakıa dayağa tahammül eder, fakat sadakati dayakla değil nevaz (okşama) ile temin edilmiştir.

İnsan Ali El Kesir başkasına sürmek istediği çamura bulanır.

Her kesin bayıldığı adamlar senin hoşuna gitmiyor mu, anla ki bir fıtratı adiye değilsin.

Hangi yaşta olursak olalım, kendi çevirdiğimiz çemberin arkası sıra koşan çocuklarız.

Güç olan kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşamaktır.

Zavallı koyun sürüsü! Çobanı da o besler, çoban köpeğini de, Kurdu da!

Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur.

El şakası fena, dil şakası daha fena, kalem şakası hepsinden beterdir.

Rahat etmek ister isen ayağını yorganına göre uzat ve tependen yüksek fikirlere uzanma!

Büyüklere çok sokulmak ihtiyacını ancak küçükler his eder.

Her ölen gasil elinden geçer, fakat...temizlenmez!

Yuvasını yakmadıkça yılanın kökü kesilmez.

Demir mukaddestir, seyf (kılıç) olursa; Mel'undur; Zinciri istibdat olursa…

Tiryaki sözleri, Cenap Şahabettin, 1334, S.165-192

YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum