içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Yeni Yüzyılı Depremsiz İnşa Etmek! 3

Bugüne değin Devlet ve Millet birlikteliğiyle hemen her zorluğu aştık. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında başarı hikayesi yazmak ve bunu sürdürülebilir kılmak için geçmişten bugüne hataları yok ederek girmek gerekiyor.  Çünkü Kahramanmaraş merkezli her sonucuyla acılar içinde bırakan deprem ve sonuçları eskinin etkisiyle bu yüzyılı inşa etmenin güç olacağına işaret etmektedir. Dolayısıyla bugün artık üst perdeden konuşmaktan ziyade kararlılıkla elde edilmiş başarıları kalıcı kılmak için; alışılmış ve kanıksanmış yanlışları ayıklamak gerekiyor. Tabidir ki bu ayıklamanın; mevzuat, kurumsal, doğal ve beşeri kaynakların etkinlik ve etkililik bakımından ele alınarak gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Yeni Yüzyılı Bilim ve İnsanla İnşa Etmek!

Bugün yeni yüzyılı bilim ve insanla inşa etmek için iyi kullanılabildiği takdirde önemli avantajlarımız bulunuyor.  İlk olarak yapılması gereken, yeni bir bakışın yeni bir anlayışın mevzuat, kurumsal, doğal ve beşeri kaynaklar üzerinde hakim olmasını sağlamaktır. Bir bakıma söze konu gerekliliklerin sağlanması için “evrensel değerleri gözeten milli bir tutumu tesis etmek” üzere çalışmak gerekmektedir. Konuyla ilgili bazı önemli gereklilikler aşağıda sıralanmış olup, belirtilen unsurların yerel, il, bölgesel ve merkez düzeyde her kuruma yönelik olarak sunulduğunu dikkatinize sunmak isterim.

Mevzuatı bilim, kadim değerler ve rasyonel gerçeklikler üzerine yapılandırmak

Bilimsel ve mevzuat açısından hatalı, sürdürülebilir ve rasyonel olmadığı saptanan/saptanacak olan uygulamaları durdurmak

Bilimsel ve mevzuat açısından hatalı, sürdürülebilir ve rasyonel olmayan uygulamalara yol açanları, kamu adına çalıştığının sorumluluğunu üstlenmeyenleri açığa almak, ayıklamak

Aynı mevzuatı uygulayan ve başarılı sonuçların alınmasına imza atanları desteklemek, öne çıkarmak, iyi yönetici/uygulayıcı/çalışan olarak rol model olacak hale gelmesini sağlayacak kararlar almak, bunları karar mercilerine taşımak ve güçlü yetkilerle donatmak

Kabullenilmiş çaresizliğin pençesine düşmüş, mevcut mevzuatın gereğini bile yerine getiremeyenlerin işlerine son vermek, kenara çekmek

Devletin işini ve mevzuatın gereğini bireysel yetersizlik, hırs veya gelecek beklentisiyle hakkıyla yerine getirmeyenlerin kadrolardan ayıklamak

Devletin işini ve mevzuatı bir kısım sermaye sahibinin, paragözün, sermayeperestin isteklerine göre yorumlayan, düzenleyen görmezden gelenleri ayıklamak

Metal yorgunluğu sendromu yaşayan iş yapmaktan, çalışmaktan yorulmuş olanları ayırmak

Aldığı ücreti beğenmeyen, zorla çalıştırılıyormuş gibi iş yapmayı sevmeyen, işten kaçan, iş yapanın çalışmasını engelleyen, iş yapanı hor gören ama bir şekilde konum elde etmiş kadroları boşaltmak

İş yapma başarısı ve becerisi olmayanlar yerine ufku açık, ülkesini seven ve geleceğine yönelik idealleri olan gençleri sürece dahil etmek.

Unutulmamalı ki; iş yapma becerisi, statüsü ve eğitim düzeyi her ne olursa olsun, kamuyu, toplumu etkileyen alanlarda kötü iş çıkaranın fırsat maliyeti sıfır olmalıdır, yani kamu adına iş yapacak alanlarda çalışmak imkanı bulmamalıdır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum