içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Yörük Kültürü Bir Hazine! 1

YÖRÜK KÜLTÜRÜ BİR HAZİNE!

Toroslar neden önemli?

Toroslar ya da diğer bir ifadeyle Toros dağ silsilesi orta Anadolu platosu ile Akdeniz kıyı  bölgesini ayıran sadece topoğrafik olarak bir yükselti olmanın ötesinde beşeri etkileşimleriyle öne çıkan ve ekosistem-habitat çeşitliliği ile flora-fauna bakımından önemli sayıda türün gen merkezidir. Aladağ Milli Parkı içerisinde yer alan ve 3 bin 771 metre yüksekliğiyle Kızılkaya zirvesi Torosların en yüksek noktasıdır. Buna göre Anadolu platosu ile Akdeniz kıyı kesiminin iklim ve yükselti verileri dikkate alındığında çok farklı mikro-klima alanların  bulunmaktadır. Bu yönüyle Toros sıradağlarının yer aldığı Akdeniz bölgesi dünya genelindeki sayılı biyo-coğrafi bölgeler arasındadır. Bu nedenle sadece bir yükselti ve orman varlığına sahip olmanın ötesinde biyolojik çeşitlilik ve endemik varlık bakımından Toroslar son derece önemlidir.

Yörük kültürü neden önemli?

Toros sıradağlarının yer aldığı Akdeniz bölgesi dünya genelindeki sayılı biyo-coğrafi bölgeler arasındadır. Bu nedenle Toroslar sadece bir yükselti ve orman varlığına sahip olmanın ötesinde biyolojik çeşitlilik ve endemik türler bakımından son derece önemlidir. Ancak Torosların öneminin sadece fiziki coğrafya ile sınırlı olmadığı da kesindir. Özellikle insanın insan yaşantısının ve iktisadi faaliyetlerinin fiziki ögelerle etkileşimini ve etkileşim biçimini ele alan beşeri coğrafya bakımından da Toroslar “Yörük Yaşamı ve Kültürü” boyutuyla da adeta hazine değerindedir. Çünkü yüzlerce yıldan beri Anadolu’yu ve Torosları yurt edinmiş Türklerin, Oğuz kolundan olan Yörüklerin tabiat ve coğrafyayla uyumlu kıldıkları hayat tarzlarına ev sahipliği yapmıştır ve pek çok güçlüğe rağmen yaygınlığı azalsa da yapmaya devam etmektedir. Öyle ki sahip oldukları Yörük kültürünü Toroslarda ve diğer bölgelerde bugüne günümüze kadar özgünlüğünü koruyarak getirmiş olmaları her türlü takdirin üzerindedir.

Bu nedenledir ki konu dikkatle ele alınıp değerlendirilmediğinde orman yangınları sadece orman varlığına değil, aynı zamanda özgün Yörük Türkmen kültürünün sürdürülebilirliğine de çok önemli darbe vurmuş olacaktır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum