içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Yörük Mirasını Geleceğe taşımak -1

YÖRÜK TÜRKMEN MİRASINI GELECEĞE TAŞIMAK -1

Yörük Türkmen kültür mirasının geleceğe taşınacak en değerli unsurların başında geldiği bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Bu olguyu sürekli canlı tutmak ve bu yönde girişimleri desteklemek özellikle söz konusu mirası ve yaşam biçimini tehdit eden yaşadığımız orman yangınları sonrasında olmazsa olmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Dolayısıyla zengin kültür birikimimizi sürdürülebilir kılarak geleceğe aktarmak için başlıca yapılması gerekenler aşağıda öneriler olarak sıralanmıştır.

Yörük yerleşimlerinde altyapı ve diğer hizmetlere yönelik sorunlar çözümlenmelidir.

Yörük göçlerinin devamını sağlamak üzere göç edilen yaylalara yaşamı kolaylaştırıcı alt ve üst yapı kurulmalıdır.

Yörük yaşam kültürüne uygun olarak küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için köylerde yaşayan çiftçilere eğitim, yayım ve materyal desteğinin sağlanmalıdır.

Küçükbaş hayvancılık yatırımı yapmak isteyen ve işletmelerini optimal hale getirmek isteyen Toroslarda yaşayan Yörük Türkmenlere mevcut desteklerin kapsamı dışında daha önemli miktarlarda destekler sağlanmalıdır.

Yörük yaşamının sürdürülebilirliği bakımından hayvancılık kadar önemli olan bitkisel üretim için de uygun şartların sağlanması yönünde kapsamlı desteklerin verilmesi ve yönlendirmenin yapılması gerekmektedir. Buna göre çiftçilerin tasarrufunda bulunan alanların genişletilmesi için uygun düzenlemelerin yapılarak orman içi alanlarda tarım yapılabilecek “ormanla dost tarım” ya da “orman dostu tarım” kapsamında ve mera olarak kullanılabilecek alanların biyolojik çeşitlilik, eğim/erozyon, toprak profili ve varlığı gibi teknik konuların dikkate alınarak, Yörük köylerine tahsis edilmesi doğru olacaktır. Konuyu biraz daha açmak gerekirse; Yörük Türkmen çiftçi ailelerinin tasarrufunda bulunan alanların tarımsal ormancılığın (agroforestry) sağlayacağı faydaları da dikkate alarak genişletilmesi ve yeter gelir elde edilecek bir düzenlemeyle orman içi alanlarda tarım yapılacak köyler haine dönüştürülmesi üzerinde durulmalıdır.

Katılımcı kalkınma yaklaşımları kapsamında tarımsal ormancılık, sosyal ormancılık ve çiftlik ormancılığı ve diğer sistemlerin artılarını bir araya getiren "Kültürel Mirasıyla İnsan Odaklı” Katılımcı Kırsal Kalkınma Yaklaşımı “ gibi katılımcı uygulamalar üzerinde durmalıdır.

Bu amaçla orman ağaç türlerinin yetiştirilmesini ve tabiatın korunmasını esas alarak ekonomik ve sosyal faydalar üretmek üzere bitkisel ve hayvansal üretim sistemlerini bilinçli olarak bütünleştiren tarımsal ormancılık (agroforestry) çalışmalarının Toroslar ve Yörük yaşam kültürü bakımından ele alınmalıdır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum