içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Yerel yönetimleri seçim heyecanı sardı!

Siyasi partilerin genel merkezleri tarafından belediye başkanları aday olarak o şehirde yaşayan seçmenlere sunulmaktadır. Bu seçilecek adayları, seçmen belirlemiyor. Yapılan yoklamalarda, çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, siyasi partilerin üyeleri kendilerine en yakın isim kimse onun üzerinde oy kullanıp o ismi aday çıkmasını sağlamaya çalışıyorlar. Genel Merkezler de kamuoyu yoklaması yaptık diye içlerinden beğendiği adayı seçmene aday olarak sunuyor…

Siyasi partilerin genel Merkez ve Genel Başkan tarafından isimleri okunup aday gösterilen adayların içerisinde, vatandaşın şimdiden söylemleriyle: “Bazı şehirlerde ki Aday ismi tutmayacak ve ölü doğmuştur…”

 Yerel Yönetimler, yani belediyeler, Vatandaş odaklı, şeffaf, katılımcı, hizmet standartları yüksek, mali yapısı güçlü ve yalın yönetim anlayışına sahip yerel yönetimler veya anayasanın ifadesiyle mahalli idareler; Halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idareler, son yıllarda yapılan hukuki düzenlemeler ile insan kaynakları ve mali kaynaklarla güçlenerek etkin hizmet veriyor…

Yerel yönetimler, ülke sınırları içinde yerleşik olan değişik büyüklükteki, kasaba ve kent gibi yerleşim yerlerinde yaşayan başta insan olmak üzere tüm canlıların ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belli bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlardır...

Yerel hizmetler için öngörülen politikaların hayata geçirilmesi için yerel yönetimlerin etkinliği; Milli kaynaklarımızın etkin, verimli ve ekonomik kullanımını amaçlayan siyasi olmayan, stratejik yönetim anlayışı için de son derece elzemdir. Yerel yönetimler; Kentsel dönüşümden afetlere dayanıklı sosyal konut projelerine, bahçelerden, ekolojik koridorlara, kimlikli, tarihi ve yerel dokuya uygun mimariyi esas alan çevre dostu şehircilik anlayışına, sıfır atık projesinin yaygınlaştırılmasından küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar yürütülen mekansal planlama ve uygulama çalışmalarının yapmak zorundadır…

Yerel yönetimler, halkın kendi kendini yönetmesi bakımından birinci derecede öncelikli öneme sahiptir. Çoğu kez sağlık ve eğitim de dâhil olmak üzere, beslenme, barınma, ulaşım, kültür, spor, eğlence, sosyal hizmetler, bayındırlık ve altyapı hizmetleri yerel yönetimlerin temelini oluşturur. Yerinden yönetimde, yürütmeye ilişkin bazı yetkiler, merkezi yönetime ait olmayıp, karar organları seçimle işbaşına gelen yerel organlarıdır. Yerel yönetimler, merkezi yönetimden kendilerine devredilmiş olan yetkilerin tümünü, kendilerini seçerek işbaşına getirmiş seçmenlere dayanarak, şehirleri adlarına kullanırlar…

Yerel yönetimlerin yönetsel işlevleri sadece ‘trafik, zabıta ve kaldırım taşı döşemek veya çöp vergisi toplamak’ gibi “hizmetler” değildir. Tüm yerel hizmetleri kapsar. Yerel yönetimler yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimleridir.

Özellikle belediyeler, Merkezi Yönetim kanunlarını delerek kurdukları şirketler aracılığıyla çok değişik konularda faaliyet göstermektedirler. Bu üretimlerini, sınırları içinde yaşayan bireylere, sağlıklı ve kaliteli mal ve hizmet sunma, satıcıların aralarında anlaşarak fiyatları yükseltmelerinin önüne geçme ve ihalelerde yüklenicinin önceden değişik tertiplerle belirlenmesini önleme gibi amaçlara dayandırmaktadırlar. Belediyecilik, uzman kadrolarla ve vizyoner yöneticilerle gelişir, ivme kazanır. Siyasetle doldurulan kadrolar her zaman belediyelere büyük yaralar açmıştır…

Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde, yaşadığımız şehirleri yöneten belediye başkanlarının ve seçeceğiniz başkan adayının bağlı olduğu siyasi partilerin yerele yönetimlerde karne alma zamanıdır. Belediye başkanı siyasi partinin değil, seçildiği şehrin belediye başkanı olmalıdır…

YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum